VuDucThanhLong

Mua ở 3/7 ăn 1 nhịp hồi trước khi về 7880

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trong bài vẽ trước mình đã nhắc đến nhịp hiệu chỉnh tháng 7
Tuy nhiên lần này đỉnh của BTC cao hơn kỳ vọng nên nhịp hiệu chỉnh cũng sẽ cao hơn!

Vũ Đức Thành Long
t.me/Lvmvdtl
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.