VuDucThanhLong

Mua ở 3/7 ăn 1 nhịp hồi trước khi về 7880

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trong bài vẽ trước mình đã nhắc đến nhịp hiệu chỉnh tháng 7
Tuy nhiên lần này đỉnh của BTC cao hơn kỳ vọng nên nhịp hiệu chỉnh cũng sẽ cao hơn!

Vũ Đức Thành Long
English-Punlic Group Telegram: https://t.me/VDTLenglish
Vietnamese-Puclic Group Telegram: https://t.me/ducthanhlong
Vietnamese-Public Group Facebook: https://www.facebook.com/groups/ZASCO/