thachvanlanh

Phân tích xu hướng BTC theo quan điểm cá nhân ngày 21.9.2021

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Xu hướng BTC trong ngắn hạn. Ngưỡng hỗ trợ vững chắc 40k khó bị chọc thủng
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.