CuBin2802

Phân tích cặp BTCUSD_27.09.2023

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hành động giá Của BTCUSD cho thấy hành động bán được ưu tiên ở thời điểm hiện tại.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.