mrhenry

BTC/USDt ngày 10/10 tích lũy

mrhenry Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- H4: Ema21 và đường giá đang nén BTC mạnh
- Cứ cái gì nén mạnh, áp lực mạnh thì sẽ cần được giải tỏa
múc 1/2 lệnh BTC ngay ở đây và đợi 1/2 lệnh buy stop khi đi lênh rõ ràng.
- Rủi ro không gì là không thể nếu bạn có cách hay hơn hãy comment nha
Ý kiến cá nhân không phải lời khuyên
Bình luận: 1/2 lệnh ban đầu đã ấm :))
Giao dịch đang hoạt động: Tình hình ăn 2kU giá rồi nhé. Những ai mua ở vùng 54 thì có thể cân nhắc đóng nến 11h hoặc cắt ngay 1 phần lệnh ở giá này nhé.
Ăn tùy mồm
Bình luận: BTC xấu. đóng lệnh hoặc chuyển STL lên anh em ơi.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu: Anh em lưu ý vùng tròn số mình thoát 1/2 lệnh còn lại đây. Nằm ở u hoặc tìm ALT entry đeph để vào nhé. Cuối tuần vui vẻ

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.