BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC xu hướng chính vẫn là xu hướng giảm với hình thái đóng nên ngày 15/5 với râu trên 50% cây nến cho thấy lực chốt lời của cá con từ khung nhỏ tuy nhiên với volume bán bán thấp cho thấy BTC vẫn có thể hồi lên test cản 28000$ hợp quy với cản FB50.
Ở H4 chúng ta thấy có lực mua lên và hình thành 1 vùng hỗ trợ 26k5 -27k trước đó tuy nhiên đã có lực chốt lời từ khung này theo dự đoán BTC còn 1 nhịp test vùng 28k thật sự vùng này mình thấy long - short đều không ok. Long thì chúng ta vào khung nhỏ hơn Long với tagert gần vùng 28k còn Short thì chờ phá vùng 26k5 / hoặc có thể Short X nhỏ khi giá đóng dưới Trend Line

Tất cả chỉ là phân tích cá nhân, chúng ta cần follow up thị trường và quản lý vốn thật tốt. Đường đi còn dài lắm và điểm dích là tự do thời gian

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.