Allin102

BTCUSDT ngắn hạn

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Phân tích ngắn hạn BTC /USDT sàn Binance ngày 15.12.2018
- Hiện tại giá btc đạt 3235$ test lại mức thấp nhất đã thiết lập trước đó, vốn hóa tiệm cận mức 100 tỷ $, vol tăng nhẹ lên 11.5 tỷ, Dominace tăng 55.3%.
- Các khung lớn vẫn xấu.
- Khung 4h cho phản ứng giá tại hỗ trợ bật tăng yếu, vol giao dịch không tăng mạnh cho thấy giá có thể trượt thêm trên kênh giá giảm nhưng không còn mạnh, vậy nên mình mạnh dạn đưa ra khuyến nghị mua trung bình giá tại điểm hiện tại và DCA thêm ở dưới theo hình. Buy 3230$ + 3003$. Target sell 3640 $ và 4400$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.