BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Biểu đồ nến H1 . với mô hình cái nêm tăng giá ngắn hạn . BTC vượt qua được mũi tên sẽ tăng giá ngắn hạn
Mới thử tập phân tích k biết có chuẩn k
Bình luận: k vượt qua được mũi tên thì giảm tiếp