Ninh-Do

BTC cần hiệu chỉnh sau 5 ngày tăng giá

Ninh-Do Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hiện tại BTC liên tục xuất hiện phân kì đỉnh dự đoán BTC sẽ hiệu chỉnh trước khi tăng trở lại lên vùng 46. Mình cập nhật bên dưới khi có sự xác nhận đảo chiều
Buyzone: 37xx 365x
Sellzone: 46xx
Bình luận:
BTC có dấu hiệu tiếp tục tăng mà chưa hiệu chỉnh. Giá hiện tại 4005
Bình luận:
Thủng qua 3890 thì tụt
Bình luận:
Bình luận:
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.