MexcieZ

BTC Daily Updates 24/4

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Đây nhìn cái chart thường ngày sẽ thấy rõ hơn, BTC đóng nến dưới trendline rồi thì giờ trendline sẽ là kháng cự ngắn hạn của nó, giá hồi lên sẽ bị đạp xuống.

- Bật H4 sẽ thấy cấu trúc giá theo sonic R là EMA 34 nằm dưới 89 và 200, đây là cấu trúc giá giảm, nên cứ hồi lên short xuống sẽ tốt hơn.

- Chỉ long khi thấy vol mua tăng mạnh, nến đóng râu đẹp, còn lại hạn chế đòn bẩy lớn hoặc swing long giai đoạn này.

- Chú ý thêm RSI H4, nếu gãy trend thì giá bắt buộc sẽ đi theo RSI , mà đi theo RSI thì ôi sông rộng đường dài :)
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.