thehuy

BTC Long term - Kịch bản 1

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kịch bản 1: BTC đã đi hết sóng 5 của chu kỳ sóng tăng và đang đi sóng 1 của chu kỳ sóng giảm.

Phân tích: Trong chu kỳ sóng tăng, Sóng 3 là sóng mở rộng. Sóng 4 hồi về sóng 4 con của sóng 3, sóng 5 kết thúc ở 69k, đúng bằng 0.618 chiều dài sóng 1+3 (sóng 1 khởi đầu từ BTC = 0k).

Dự phóng: Toàn bộ sóng tăng của BTC từ 0k tới 69k là sóng 1 của siêu chu kỳ BTC . Sóng 2 của BTC thường điều chỉnh khá sâu, dự đoán vùng Fib 0.618 - 0.768 (test lại đỉnh cũ 20k)

Điểm trừ: Kịch bản này mâu thuẫn với dữ liệu onchain là cá mập đang gom hàng, các quỹ cũng mua rất nhiều btc vùng giá 40k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.