BTCUSDT W1
Giá đã phá xu hướng giảm đang nằm trên hỗ trợ mạnh 6k7 và đường giá thì đang nằm trên EMA34, EMA89, cho thấy xu hướng tăng về dài hạn
Các chỉ số MACD , RSI đều hướng mạnh lên trên và ủng hộ xu thế tăng tiếp
BB thì đang mở band mạnh, giá bám sát band trên.

Kết luận: BTCUSDT W1 cho thấy xu hướng tăng về dài hạn

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.