NGOCBAO_TRADER

BTC những nhịp sóng FOMO cuối cùng

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mục tiêu chốt lời: 10k3 - 10k5

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.