Luxubu_Best

Update 16h30 tình hình BTC ngày 3/4/2020

Giá xuống
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
BTC đã phá vỡ vùng kháng cự 6k9 -7k2 và bắt đầu điều chỉnh về vùng Sau đợi điều chỉnh về 6k8 - 6k9

Mình nghĩ BTC phải có thêm thời gian để tích lũy nên trong thời gian ngắn hạn Hiện tại cho tới hết hôm nay có thể sẽ là xu hướng giảm nhẹ về 6K6 - 6k7
Tham khảo : cho anh em lướt sóng ngắn
đây là ý kiến cá nhân của Lu và ko dc xem là lời khuyên đầu tư

Long : 66xx - SL 6k5, - targer 1 là 6k8 - targer 2 là 7k3

Short : 7k1 - SL 7k,3 - taget 1 là 6k6 - target 2 là 6k4

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.