DOLINHFX

BTC TRUNG HẠN VÀ DÀI HẠN SẼ RA SAO

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Về ptkt trung hạn ở khung thời gian H4 . Việc break ra khỏi trend tăng dài hạn trước đó và thiết lập đỉnh mới ở mức 67.000 với mức cao như vậy rất có thể BTC sẽ tiếp tục phá đỉnh và đi lên chạm mốc 70.000 và mốc 100.000 trong thời gian sắp tới . Tuy nhiên làm được điều này cần rất nhiều thời gian và sự thu hút của đồng tiền này .
Việc break ra khỏi trend tăng H4 có thể BTC sẽ tìm về các mốc bên dưới lấy đà cho 1 cú bứt phá đi lên . Trên H4 ta thấy BTC đã tạo lên mô hình VDV và thêm việc Break trend ngắn hạn BTC sẽ quay lại mốc 52k và 50k sâu hơn nữa là 47k và 45k là các mốc quan trọng để BTC có thể quay lại trend và tiếp tục chạy lên mốc 70k trong thời gian sắp tới. Sự suy giảm của BTC ngày hôm qua vẫn chỉ là 1 sự giảm điều chỉnh nhỏ so với sóng tăng lần này . Cần lưu ý các mốc bên dưới vào entry đẹp cho các lệnh hold dài
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.