TraderTop-net

Phân tích Bitcoin đầu ngày 17/01 - Có mô hình tăng giá. Hi vọng?

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Phân tích đầu ngày hôm qua của chúng ta về vùng kháng cự mà bitcoin có thể dừng tăng giá đã chính xác. Đi đến vùng giá này, bitcoin tạo 1 nến Doji bóng dài với volume cao và dừng lại, không thể tăng tiếp. Đây có thể được xem là 1 cú mini pump nhưng thất bại vì không có sự hưởng ứng đông đảo của phe Bò. Vài con Bò chưa thể làm nên mùa xuân.

Về mặt cấu trúc chung, tôi thấy có 1 tia hi vọng cho Bò, khi mà mô hình đảo chiều từ giảm sang tăng là mô hình Vai Đầu Vai Ngược - Inverted Head and Shoulders - đang hình thành. Vùng sinh tử cho mô hình này là đường cổ - neckline - đi ngang qua vùng tầm 3670. Nếu phá lên 3660, về lý thuyết, bitcoin có thể tăng lên đến tầm trên 3800 trở lại.

Như vậy, có thể thấy vùng quanh 3630 - 70 là vùng giá quan trọng đối với bitcoin ngắn hạn. Break lên được thì khả năng lên cao tiếp, còn suy yếu tại đây thì có thể lại rơi xuống 3550.

Đời vui vì có những hi vọng trong đêm đông u ám lạnh lẽo mà phải không anh em?

Happy and safe trading !!!

➡️𝗦𝗔́𝗖𝗛 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗜𝗡𝗚 𝗖𝗨̉𝗔 𝗧𝗥𝗔𝗗𝗘𝗥 𝗤𝗨𝗔̉𝗡 𝗟𝗬́ 𝗤𝗨𝗬̃ 𝗧𝗥𝗜𝗘̣̂𝗨 Đ𝗢̂: https://cutt.ly/danh-bai-fx
𝗧𝗿𝗮𝗱𝗲𝗿𝗧𝗼𝗽: https://vn.tradertop.net/
𝗬𝗼𝘂𝘁𝘂𝗯𝗲: http://bit.ly/yttdv
𝗙𝗮𝗰𝗲𝗯𝗼𝗼𝗸: http://bit.ly/groupfbtdv
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.