vuongdq2121

BTC không giữ được vùng hỗ trợ 62K

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC không giữ được vùng hỗ trợ 62K
Tình hình xấu cho bitcoin, vùng giá có thể về từ 50 tới 53K

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.