vuongdq2121

Cập nhật mới nhất! BTC khả năng cao là lên từ giá này

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Cập nhật mới nhất! BTC khả năng cao là lên từ giá này
Tín hiệu trước mình đánh giá chưa được chuẩn xác. hiện tại BTC đang ở 63K2 vẫn trên đường hỗ trợ và trong kênh giá
Tín hiệu RSI mô hình trap nên có thể sẽ lên từ giá này, mn long nhớ đặt SL đầy đủ nhé

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.