JamesCrypto68

Long BTC Target 9900

Giá lên
JamesCrypto68 Pro Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Kiểm tra NT 8700 thành công.
Long BTC - Target 9900.
Cutloss - Dưới 8500.
Giao dịch đang hoạt động:
Canh chốt hoặc đặt Stop-limit
Đóng lệnh: dừng lỗ
Giao dịch đang hoạt động
Đóng lệnh: dừng lỗ
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.