btt93

Phân tích BTC 23/05/2020, chiến lược đã có ?

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chiến lược số chín, đây là chiến lược của một trader chuyên nghiệp trên mạng mình theo dõi chiến lược khá hay, tuy nhiên cần phải có kỉ năng vững chắc để có thể giao dịch chiến lược này:
# Chiến lược số 9
- Sau khi giá tăng từ lần chạm RSI vùng quá bán trước đó trên Chart M15, H1, H4. RSI quay lại chạm vùng quá bán lần đầu tiên thì lúc chúng ta action
( Đặc biệt sóng tăng phải từ 10% -> 15% )
Mục tiêu giá M15 (1 -> 3%), H1 (5 -> 7%), H4 ( >10%)

Những điều cần chú ý khi tham gia lệnh
1) Đọc cấu trúc đảo chiều M15 -> 1M, H1->5M, H4->M15, tiềm các HH, HL
2) Tìm và phát hiện cấu trúc nến đảo chiều
3) Kết hợp công cụ hồ quy fibonacci, rsi chạm quá bán và các chỉ báo phù hợp
4) Các mức hỗ trợ quan trọng, quan sát cực kì kỉ càng vùng rsi chạm quá bán lần đầu tiên
5) Nhận biết phân kì tăng giá xuất hiện trên khung thời giân nhỏ hơn khung thấy chiến lược số 9

Chú ý sai lầm
- Vào lệnh khi thấy rsi chạm quá bán lần đầu tiên
- Vào lệnh với sự đón đầu, ( đặt lệnh chờ sẵn )
- Không xác nhận khung thời gian nhỏ xem có cấu trúc tăng giá hay chưa
- Không xác định thị trường đi sideways hay là xu hướng
- Không xác định rủi ro trước khi vào lệnh
- Sử dụng chiến lước biến tấu ( chế chiến lược cho nhiều Chart )

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.