MexcieZ

BTC Daily Updates 9/5

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nếu mà hỏi vì sao đoạn này không vô thì dễ lắm, 2 lý do:

- H4 chưa phân kỳ, H1 có nhưng ko đủ mạnh, vol bán còn lớn.

- Giá đi xa sonic R, có thể quay về test bất cứ lúc nào. Cũng như khi long ko được phép long đuổi, thì short cũng vậy, ko short đuổi.

Chiến lược khôn ngoan lúc này: tự suy luận từ 2 ý trên.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.