Thehuu

BITCOIN CHUẨN BỊ ĐI NHỊP GIẢM CUỐI CÙNG

Giá xuống
BITTREX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether
BTC đang đi vào những nhịp giảm cuối cùng khả năng cao về test lại mức hỗ trợ 6000$ tạo mô hình 2 đáy.
Tôi khuyên bạn nên mua BTC vùng 5800-6200$. Sau đó mua những altcoin tiềm năng.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.