LeTrongHoaiNam

Bitcoin đã vượt qua xu hướng giảm ngắn hạn

Giá lên
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Bitcoin đã giảm qua xu hướng ngắn hạn, khả năng cao sắp tới Bitcoin có thể vượt những mức giá như 6k6 và 6k8 để vượt lên 7k, theo mình nghĩ mọi người nên long dần ở đoạn này sẽ rất đẹp.