LeMyQuangMinh

BTC 30/5 điều chỉnh lên 76xx$ và tiếp tục giảm 68

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Elliot sóng 4 lên tới 76xx là tiếp tục giảm sóng 5 về vùng 68 .
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.