caonguyencn83

BTC đang chạm cạnh dưới của kênh tăng sóng 3

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Nếu bật tăng trở lại từ vùng 57k400 thì khả năng tiến về vùng 77k-78k, nếu thủng vùng 57k500 thì khả năng rơi mạnh
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.