khoahuynh

14-09-2021: phân tích kỹ thuật Bitcoin

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
trên đồ thị D1 thì giá BTCUSDT đang có mô hình quasimodo rất đẹp. Vùng MPL hợp lưu cùng đường trend tăng bị gãy cho ta 1 điểm vào sell khá đẹp nếu như giá BTC có tăng điều chỉnh lên.Tuy nhiên cần cẩn thận vì sell này thì đang ngược trend nên cần quan sát cẩn thận khối lượng và tín hiệu đảo chiều.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.