Shin_ichimoku

Phân tích BTC với ichimoku

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
𝐏𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐢́𝐜𝐡 𝐁𝐓𝐂 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐢𝐜𝐡𝐢𝐦𝐨𝐤𝐮 𝐧𝐠𝐚̀𝐲 𝟏𝟓/𝟑
✡️Cuối tháng 6/2021 mình đã dự đoán đúng đáy của BTC theo dự đoán thời gian(timing). Từ đó tạo luôn một điểm cân bằng giá mạnh ở vùng này(29k-35k).
1️⃣ Sau khi tạo mẫu hình hai đỉnh, BTC đảo chiều và hiện tại đường giá đang phản ứng với vùng cân bằng trước đó (32k).
Theo góc nhìn của ichimoku BTC hiện tại ở khung thời gian tuần đã hình thành xong mẫu hình sóng N hoặc ta có thể hiểu theo phương Tây là mẫu hình sóng ABCD . Điểm trùng của hai mẫu sóng này là đều cho ta một kết quả đảo chiểu ở điểm cuối sóng N hoặc điểm D(sóng ABCD ).
2️⃣ Tuy nhiên cần phải lưu ý các mẫu nến gần nhất trong hiện tại. Tất cả chúng đều cho ta một cái nhìn “từ chối vùng SD (cung cầu) tiếp diễn” ở vùng giá 42k.
Vì vậy để cần có một cái nhìn rõ ràng hơn ta phải phân tích đa khung thời gian trong biểu đồ ngày(D1).
3️⃣ Trong quá trình sideway biên độ của BTC đang di chuyển trong một mẫu hình tam giác thu nhỏ như trendline trong hình.
𝑲𝒆̂́𝒕 𝒍𝒖𝒂̣̂𝒏: kịch bản chính vẫn sẽ là đảo chiều theo sóng N của ichimoku . Tuy nhiên điều kiện vào lệnh phụ thuộc một phần vào khi đường giá phá vỡ mẫu hình tam giác thu nhỏ trong chart D1.
𝑳𝒖̛𝒖 𝒚́: Kịch bản sẽ bị hủy bỏ khi đường giá phá qua điểm cân bằng đã tạo từ trước vùng 32k.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.