langlesapa0105

Crypto market trends analysis

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Như biểu đồ giá, giá BTC hồi về vùng 39k và nếu break xuống thì chưa biết khi nào mới uptrend lại
Nếu giá về 39k rút lên mạnh và tình hình cuộc họp FED giữa tháng 3 tạo cơ hội cho market lên được thì có thể nói market sẽ vào bull run.
Chờ tới ngày 17-03 xem phản hồi giá và xem xét vào lệnh.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.