ChienTran

Btc trong kênh giá ???

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
COINBASE:BTCUSD
Trong thời gian tới, giá BTC điều chỉnh xuống mức hơn 6000$
Mục tiêu 8900$
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.