Phamdong1969

Bitcoin trên đồ thị 4h xuất hiện những tín hiệu phục hồi.

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
trên đồ thị BTC4h đã cho vài dấu hiệu phục hồi,
MAVD đã cắt lên lần thứ 2 từ dưới lên.
Có 1 cây nến 4h đóng cửa trên đường trend giảm ngắn hạn
Hy vọng giá có thể phục hồi lên vùng 3350$ và 3640$
Về hướng xuống BTC được hỗ trợ tại 3156$