MexcieZ

BTC Daily Updates 20/4

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
- Lực hồi qua nay là do cạn cung nên bật trở lại, có thể cá mập bán hàng để dụ cá con xả nhưng cá con cũng đã hết hàng bán, nên cá mập mua lại hết số hàng vừa bán, vì rõ ràng cây xả về 38500 không có lực. Sắp tới khu vực 42k nó sẽ chuyển sang test cầu, cầu nhiều thì giá sẽ còn đẩy lên tiếp. Chứ lực mua từ nhà đầu tư mới không thấy mạnh mẽ giai đoạn này. Anh em cần chú ý cẩn thận bị úp sọt như chơi.

- Khả năng hồi lên tiếp được một đoạn nữa ở EMA 200 và 610 để RSI H4 kéo lên 70, là điều kiện thuận lợi để phân phối hàng bắt đáy, khúc đó long tranh thủ chốt bớt hoặc chốt bớt từ giờ, vì 42kx trước đó là vùng hỗ trợ mạnh mà nó ko giữ được thì giờ quay lên cũng sẽ có phản ứng mạnh tại đó. Hạn chế đòn bẩy cao hay đi lệnh mới khu vực đó nhe.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.