kienchua

Dự đoán hướng đi tiếp theo của BTC

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Hướng đi tiếp theo của BTC có thể theo hai hướng, nếu lực mua không đẩy được giá BTC thoát ra khỏi vùng giá trị thấp và đường kiểm soát giá, thì rất có thể giá sẽ giảm về vùng 29-30k, ngược lại nếu lực mua chủ động đẩy giá qua vùng trên giá sẽ theo chiều tăng trở lại, giá sau khi vượt lên có thể chạm 75k.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.