THTA

BTC 4h ngắn hạn - Chuẩn bị hoàn tất mô hình Falling Wedge

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Chiều ngày 17/5, BTC đã làm một cú Breakout khỏi đường hỗ trợ khiến phe mua vào thót tim, rất may lực mua đã kéo BTC trở lại.
Các dấu hiệu báo đáy, đảo chiều đang ngày càng rõ ràng hơn, mô hình Falling Wedge sắp được hoàn tất, RSI tiếp tục cho thấy dấu hiệu hội tụ.
Nếu ngày mai, phe mua đẩy được BTC vượt qua đường kháng cự phía trên, cú Breakout này sẽ đưa BTC thẳng tiến lên phía trên. Trong trường hợp không vượt qua đường kháng cự này, BTC có thể quay lại test mức 7k9 một lần nữa, trước khi bật lên và bùng nổ.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.