wavescreator

BTC GIÁ LÊN

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC hoàn tất điều chỉnh và đi lên. nếu giá đi theo một sóng 12345 sẽ là khẳng định cho xu hướng tăng trở lại

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.