vytran111199

Bitcoin trung lập, thị trường trầm lắng

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Trong khi xu hướng dài hạn là tăng trưởng thì trong ngắn hạn giá itcoin đã di chuyển rất khó lường.
Trong ngắn hạn, một vài ngày tới, Bitcoin có thể hồi phục về vùng 38,000$.

Dự kiến giá sẽ đi theo mũi tên này.

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.