VuDucFx

BTCUSDT 18/02-26/02

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Signal DL Down HA Down FR 0.02 Entry 42600 Done TP1 38200 SP TP 37000-34000

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.