Hiepthanhpham

Xu hướng BTC/USDT tháng 8 (cập nhật)

Hiepthanhpham Cập nhật   
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Tiếp tục tiết mục vân vân và mây mây với Ichimoku . BTC đang có nhiều tín hiệu ủng hộ đi lên test kháng cự khung lớn là 11k3, theo mình đến đây sẽ hiệu chỉnh về 8k5, tuy nhiên vẫn có thể có trường hợp BTC break kháng cự đó và lên 1 kháng cự của khung giờ lớn hơn là 12k5 (có râu lên cao hơn) & tạo mô hình 2 (3) đỉnh để có lực hiệu chỉnh về 8k5. Dù sao đi nữa thì mình thấy 8k5 là hỗ trợ cần thiết phải về của BTC để có thể lên tiếp đỉnh mới.
Bình luận:
Giá đã chạm 94x ở Bitmex và 95x ở Huobi, về cơ bản đã hoàn thành vòng 1 & 2. Do Binance bảo trì lúc giá về đầu 9 nên trong chart không hiển thị.
Đóng lệnh: đạt mục tiêu:
Reach target 1 & 2
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.