LeTrongHoaiNam

Bit đã chạm trend giảm dài hạn, không thể tăng hơn được nữa

Giá xuống
POLONIEX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
Theo mình, bit chắc chắn sẽ giảm trong hôm nay vì đã tăng quá nhiều trong 1 tuần qua và chạm trend giảm dài hạn rồi