truongdathuong

Nhận định BTC D1 ngày 02/03/2023

Giá xuống
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
BTC kỳ vọng giảm về mức giá 19-20k và diễn ra tại các mức fib thời gian 0,382-0,618 của con sóng tăng vừa rồi. Khoảng thời gian là 28/03 đến 19/04 +/- một ngày

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.