SPT_GROUP

[HBMIC] - Tích lũy trong ngắn hạn

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS

** BTC **

Trong bài trước tôi có ý tưởng về xu hướng giảm giá của thị trường . sau những ngày rớt giá 23% thị trường đã bắt đầu tích lũy ngắn hạn . với điểm mốc là 1 nến . bên ngoài bb #BTC D1 . Giá tại khung 4H nằm trong khoảng kỳ vọng thị trường sẽ hồi phục 15% , theo quan điểm của tôi ở lần hồi phục này càng lớn thì giá giảm càng sâu

** ALT **
Hiện tại Altcoin bị ảnh hưởng hoàn toàn bởi những cặp chủ chốt BTC ETH . một số ALT có độ hồi phục mạnh do nhiều User tham gia giao dịch như : MATIC , DOGE , SUSHI, ..v ...v...

Trên đây là ý tưởng của cá nhân các bạn tham khảo và cho ý kiến của mình

Thanks!

Ý tưởng liên quan

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.