NGOCBAO_TRADER

BTC tiếp tục tăng tiếp diễn xu hướng

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Mục tiêu giá:

Buy 9050-9150 target 9k7-9k8-10k2-10k4. Sl dưới 8k9

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.