any913107

BTC có thể LONG, setup 2 đáy!!!

Giá lên
HUOBI:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
118 lượt xem
4
BTC phá trend giảm, setup 2 đáy, RSI H1 phân kỳ đáy.
Có thể LONG ngay hoặc chờf thêm tín hiệu phá dow.
S/L hơi xa nhưng tì lệ hit T/P mình nghĩ à cao hơn với tỉ lệ hit SL
Chúc may mắn
Bình luận: Có thể fail, mình nghĩ có thể đây là sóng 4 Elliot
Bình luận: hehe

Bình luận