any913107

BTC có thể LONG, setup 2 đáy!!!

Giá lên
any913107 Cập nhật   
HTX:BTCUSDT   Bitcoin / Tether USD
BTC phá trend giảm, setup 2 đáy, RSI H1 phân kỳ đáy.
Có thể LONG ngay hoặc chờf thêm tín hiệu phá dow.
S/L hơi xa nhưng tì lệ hit T/P mình nghĩ à cao hơn với tỉ lệ hit SL
Chúc may mắn
Bình luận:
Có thể fail, mình nghĩ có thể đây là sóng 4 Elliot
Bình luận:
hehe
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.