NamHenry

Tiền điện tử : BTC/USDT

BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
THAM KHẢO: Đồng BTC đang tiến dần đến vùng cản tại 6k-6k5
Kịch bản diễn ra có 2 hướng:
nếu lực mua đủ mạnh và giá phá qua khỏi được mốc 6k5 có thể kì vọng đến mức 8k-9k.
nếu lực mua không đủ mạnh có thể giá sẽ quay lại test cản tại vùng giá 5k-5k5.
Lúc này khá nhạy cảm nên đứng ngoài xem xét và chỉ vào lệnh khi có tín hiệu rõ ràng hơn
FIbo thoái lui cho thấy tại vùng 6k-6k5 nằm tại mức fibo 0.786, lực hồi tại vùng này khá yếu ớt và cũng có thể không đủ mạnh để tiến đến mức fibo tiếp theo 0.618 (9k-9k5)
* nhận định mang tính chất cá nhân, không khuyến khích nhà đầu tư làm theo.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.