NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Có nên sell tiếp? | 19/5

OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Các kèo sell của chúng ta đến nay đã diễn biến rất tốt. Bài phát biểu chủ tịch FED tối nay sẽ quyết định hành động tiếp theo của ta là có nên sell tiếp hay không

#BTCUSDT H4
Kèo sell BTC theo đoạn nén với biên dưới hộp kết thúc tại trailing stop với 0.5R lợi nhuận. Con sóng không đi được xa như mình kỳ vọng. Giá đang tiếp tục tích lũy trong chiếc hộp nhỏ mới, và bài phát biểu của ông Powell đang đến gần. Chờ đoạn nén với biên dưới hộp và tin tức qua đi để quyết định có nên sell hay không. Với đà mạnh lên của USD gần đây thì dự đoán là ta vẫn nên chuẩn bị tinh thần sell tiếp

#ETHUSDT H4
Kèo sell ETH kết thúc với 1R lợi nhuận. Bối cảnh tương tự BTC - anh chị chỉ nên vào 1 trong 2 kèo, hoặc nếu muốn vào cả hai thì giảm khối lượng cho mỗi vị thế lại để đảm bảo nguyên tắc quản lý vốn

#XLMUSDT H4
Kèo sell XLM theo cú nén với hỗ trợ dừng lỗ, mất 0.5R (thanh bullish pin bar là dấu hiệu quá rõ ràng để thoát lệnh). Cứ tuân thủ nguyên tắc Keep Losses Small (giữ các lệnh lỗ ở mức nhỏ), khi các lệnh thắng của anh chị tới chúng sẽ dễ dàng bù được các lệnh lỗ nhỏ trước đó để tăng trưởng tài khoản.

Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.