Biên tập viên chọn

Ý tưởng nổi bật

Chọn lựa của Biên tập viên là gì?

Chúng tôi đang làm nổi bật những tác giả mới, nội dung độc đáo và thông tin chi tiết về thị trường chưa được khám phá. Nhấn like cho những ý tưởng yêu thích của bạn, theo dõi những tác giả thú vị và đặt câu hỏi trong phần bình luận.

Bất kỳ ai xuất bản trên TradingView đều có thể được giới thiệu trong Lựa chọn của nhà biên tập - ngay cả bạn cũng vậy. Để bắt đầu, hãy đảm bảo hồ sơ của bạn đã hoàn tất và bạn đang xuất bản các ý tưởng từ tài khoản của mình. Nếu nhóm Mod toàn cầu của chúng tôi nhìn thấy ý tưởng của bạn và thích nó, họ sẽ giới thiệu nó ở đây và trên trang chủ, nơi hàng triệu khách truy cập sẽ nhìn thấy nó.

Điều quan trọng cần nhớ là Lựa chọn của Ban biên tập không phải là một đề xuất hoặc gợi ý để mua hoặc bán bất cứ thứ gì. Thay vào đó, Lựa chọn của Ban biên tập nhằm mục đích giáo dục, giải trí và kết nối những người quan tâm đến cùng ý tưởng. Chúng tôi hy vọng bạn thích từng ý tưởng trên trang này.
Hiển thị thêm Ý tưởng
1
23
...
93
1
2
...
93