tunght1991

Vị thế long btc

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Btc có thể mở vị thế long tại đây. Theo dõi mức giá đã tới vùng hỗ trợ 40k và mốc tròn số chúng ta có thể buy tại giá ở đây