hoangquangfc

BTCUSDT: đã hình thành mô hình 3 đáy

Đào tạo
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
chờ đợi 1 cú Break lên trên vùng kháng cự 41xxx

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.