stonetradecoin

Giá BTC khung h4 - Phân kỳ giảm, đến lúc Hạ Màn

Giá xuống
OKX:BTCUSDT   Bitcoin/Tether
Như chúng ta đã thấy, giá BTC dễ dàng vượt qua cản 7450 mà trước đó được đánh giá là không dễ để vượt qua

Sau khi vượt qua cản này, ngay lập tức BTC đã chạm mốc 7800 - dường như báo hiệu một sự tăng mạnh sắp tới của BTC.
Tuy vậy, nếu chúng ta nhìn vào biểu đồ H4 của BTC, có thể thấy rằng, sự phân kỳ giảm ở RSI đang dần hiển hiện. Vùng bắt đầu phân kỳ là xung quanh khu vực 7300.
Theo nhận định của mình, BTC sẽ có thể rút râu 1 lần nữa xung quanh 78-79 trước khi quay lại đỉnh bắt đầu phân kỳ - 7322
Và rõ ràng rồi, quay lại vùng 7322 này một lần nữa, BTC sẽ không khó để tiếp tục kiểm tra lại mức hỗ trợ 6950.

Hãy cùng chờ đợi kịch bản diễn ra và có chiến lược tốt nhất cho bản thân!

Stone Trade Coin,

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.