Binhes16190

THỊ TRƯỜNG CÓ ĐI NHƯ NÀY KHÔNG ?

Giá lên
BINANCE:BTCUSDT   Bitcoin / TetherUS
Thị trường quyết định thắng thua,
Còn trader quyết định số dư.

Thị trường có tín hiệu phục hồi đi lên, tôi đã giao dịch mua vào.

| Lời tôi nói không phải chân lý |.
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.