NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Chốt lời tí rồi mua tiếp

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT.P   BTCUSDT Perpetual Contract
Động lực thị trường đang rất tốt, mặc dù có sự chững lại nhưng nhìn trên hành động giá rất dễ thấy đó chỉ là sự tạm nghỉ để lấy sức tăng tiếp của phe bò. Chiến lược tìm mua các đồng coin động lượng tốt vẫn đang được giữ vững

#BTCUSDT H4
Đà tăng mạnh mẽ đang được chặn lại bởi 1 đường kháng cự, để ý giá đã có lúc vọt lên trên để lại 1 đuôi nến dài nhưng tạm thời bị phe gấu bán xuống. Đuôi nến này cũng cho thấy lực chốt lời 1 phần của những con bò đã mua và có lợi nhuận trước đó. Nhưng không sao xu hướng tăng chỉ mới khởi đầu, ta còn nhiều cơ hội để mua lắm. Chờ nén với đường kháng cự

#ETHUSDT H4
Kèo buy ETH đang có 1R lợi nhuận mở, dời SL lên đường ngang và tiếp tục theo dõi. Đóng lệnh nếu có nến đảo chiều hoặc tín hiệu nguy hiểm

#ZECUSDT H4
Đã phá lên biên trên hộp và đang bị chặn lại bởi 1 đường kháng cự mới, như vậy chỉ cần đường này bị phá lên là đà tăng sẽ được bung. Chờ nén chặt chẽ hơn để buy

#LTCUSDT H4
Kèo buy LTC đóng lệnh tại 2 nến pin bar đảo chiều liên tiếp, lợi nhuận cuối 2R. Giá tiếp tục nén với đường xu hướng mới, chờ nén chặt chẽ và kết thúc bằng 1 nến tăng tốt / 1 bullish pin bar để mua

#ADAUSDT H4
Chờ cú nén với đường xu hướng hoàn tất để buy

Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.