NhatHoai

Hôm nay trade coin gì | Không mua bây giờ thì khi nào

Giá lên
BYBIT:BTCUSDT   BTCUSDT SPOT
Đây là lúc tìm cơ hội mua vào mạnh mẽ từ cả BTC và Alt trong ngắn hạn vì toàn thị trường đang kéo lên từ tình trạng bị quá bán nặng nề, kết hợp với các short sell trader (phe bán khống) bị thanh lý vị thế thì đà tăng sẽ còn tiếp diễn

#BTCUSDT H4
BTC tạo 2 nến tăng rất lớn và độ bullish là cao nhất (nến tăng thân lớn và hầu như không có bóng nến) thể hiện sự chiến thắng thuyết phục của phe bò. Đợt giảm giá vừa rồi đã bẫy được 1 số lượng rất lớn các trader theo phe bán khống và đà tăng này đã khiến họ bị thanh lý hoặc phải thoát vị thế, cộng với lực mua từ các trader đang đứng ngoài mua vào sẽ tạo nên áp lực kép (double pressure) thuận cho đà tăng. Ta chờ giá nén với đường kháng cự (biên trên hộp) để buy

#XLMUSDT H4
XLM đang tiến tới biên trên chiếc hộp, chờ giá nén bên dưới đường này để buy

#ZECUSDT H4
Tương tự ZEC cũng đang tiến tới biên trên hộp để chờ tạo cú nén với đường kháng cự. Đây là vùng kháng cự rất mạnh vì lần gần nhất giá đã thất bại trong việc phá vỡ lên. Để xem lần thứ ba giá có thành công hay không. Việc của ta chỉ là chờ đợi cú nén diễn ra và chọn thời điểm thật hợp lý để đặt lệnh

#LTCUSDT H4
Chọn 2 nến mũi tên đỏ làm nến đặt lệnh (cú nén với đường kháng cự và đường xu hướng, theo thứ tự). Anh em có thể buy limit nếu chưa vào được, chốt lời quanh 66

#ETHUSDT H4
Buy ETH theo cú nén với đường kháng cự, chốt lời quanh 1840
Telegram t.me/bobvolmanchannel
Đăng ký khóa học Price Action thực chiến: t.me/nhathoaitrader
Đặt sách Forex Price Action Scalping (Bob Volman): www.facebook.com/candlebooks.vn
Thông báo miễn trừ trách nhiệm

Thông tin và ấn phẩm không có nghĩa là và không cấu thành, tài chính, đầu tư, kinh doanh, hoặc các loại lời khuyên hoặc khuyến nghị khác được cung cấp hoặc xác nhận bởi TradingView. Đọc thêm trong Điều khoản sử dụng.